Aktuality

Poslanci schválili návrh Zákona o Sčítání lidu, domů a bytů 2021
V pátek 5. června schválila Poslanecká sněmovna návrh Zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Poslanci do původního vládního návrhu zákona zařadili mezi zjišťované údaje i otázku na náboženskou víru. Zákon nyní čeká projednání v Senátu.
9. června 2020
Logo Sčítání sbírá mezinárodní ocenění
Podoba značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 má na svém kontě již dvě vítězství v mezinárodních soutěžích. Ocenění bylo uděleno v rámci soutěže World Logo Design Awards a World Brand Design Society Award.
3. března 2020
Století sčítání v samostatné republice
Dvě prvorepubliková sčítání navazovala na cenzy z doby Rakousko-Uherska, ale nyní kladla velký důraz na objektivnější určení národnosti obyvatel. Cenzy prováděné v době komunistické totality přinesly rozšíření zjišťovaných otázek a při zpracování výsledků se začala poprvé používat výpočetní technika. S příchodem demokracie po roce 1989 dostali respondenti větší volnost při volbě odpovědí, byly zavedeny elektronické formuláře a postupně se redukoval počet otázek.
5. prosince 2019
Co přinesla minulá sčítání
V dobách, kdy se výstupy ze sčítání vydávaly pouze tištěné, zabraly v knihovně několik běžných metrů. Podoba výsledků byla z pohledu uživatele neměnná. S postupem digitalizace společnosti se struktura základních výsledků sčítání nezměnila, avšak uživatel si může díky veřejné databázi výstupy z posledního sčítání částečně uzpůsobovat podle svých představ.
5. prosince 2019
Obyvatelstvo se u nás sčítá čtvrt tisíciletí
První ucelenější sčítání lidu v našich zemích je spojeno se jménem císařovny Marie Terezie. Uskutečnilo se v roce 1754 a poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita dat se začaly významně zvyšovat od roku 1869, kdy proběhlo první moderní sčítání lidu na našem území, vyznačující se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy.
5. prosince 2019
Sčítání 2021. Moderní a jednodušší
Začal schvalovací proces zákona o sčítání lidu, domů a bytů. Vláda schválila návrh tohoto předpisu na konci září a postoupila jej poslancům. Sčítání se uskuteční na jaře roku 2021. Formuláře bude možné vyplnit pohodlně odkudkoliv on-line. Výrazně se taky sníží počet otázek. Náklady na celý projekt ve srovnání s minulým sčítáním klesnou skoro o čtvrtinu.
5. prosince 2019