Navigace

Obsah

žádost o povolení kácení dřevin dle §1

oznámení o kácení dřevin dle §2

oznámení o kácení dřevin dle §4

Sdělení o počtu trvale hlášených osobách

Žádost o poskytnutí informace

žádost o přidělení bytu

žádost o přidělení evidenčního/popisného čísla

žádost o zrušení trvalého pobytu

žádost parkovací místo

oznámení stanoviště včelstev

žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k umístění inženýrských sítí

žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavební práce

 

Pokud chtějí rodiče přivítat své dítě ze strany obce, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis - vyplňuje zákonný zástupce za dítě, matka a otec

vítání občánků

 

Pokud má být na uvedené akci provedena fotodokumentace a fotka zveřejněna ve Chbanských novinách, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis od všech osob, co na fotce budou.

vítání občánků focení

 

Pokud chtějí jubilanti dostávat od obce pozvánky na besídku nejen pro seniory + věcný dar za obec Chbany, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis.

jubilanti