Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Chbany

2.

Důvod a způsob založení

Obec Chbany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Jiří Hoření - starosta
Irena Kobzová - místostarostka
Naděžda Chomová - administrativní pracovnice

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Chbany
Chbany 19
431 57 Chbany

Kancelář: 474 392 022
Fax: 474 392 986
ID schránky: m2abutp
E-mail: obec@chbany.cz
Internet. stránky: www.chbany.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Chbany
Chbany 19
431 57 Chbany

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Chbany
Chbany 19
431 57 Chbany

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.30 - 17.00 
Středa 7.30 - 17.00 

Polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 474 392 022
Fax: 474 392 986
Kancelář starosty
Mobil:  724 148 367
e-mail:  starosta@chbany.cz
Kancelář místostarostky
Mobil: 724 899 266
e-mail:

obec@chbany.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 474 392 986

4.6.

Adresa internetové stránky

www.chbany.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@chbany.cz

4.8.

Další elektronické adresy

ucetni@chbany.cz, byty@chbany.cz, sluzby@chbany.cz, mzdy@chbany.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 5726-441/0100

6.

00261882

7.

DIČ

CZ00261882

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 -2021

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Chbany

viz. odkaz urad-obce/formulare/

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Chbany

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Chbany vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

rozhodnutí  Směrnice

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Chbany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019