Navigace

Obsah

» OZV č. 1/2020 o výjimečném krácení nočního klidu

» OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

» OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 

» OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

» 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

» 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

» 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chbany

» 2/2014 o regulaci některých veřejnosti přístpných kulturních podniků

» 2/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

» 1/2012, kterou se zrušuje OZV č.5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

» 4/2011, o symbolech obce Chbany a jejich užívání

» Pravidla užívání znaku obce Chbany

» Nařízení 2_2011, kterým se zrušuje nařízení č.2/2001, o parkování v územním

» Nařízení 1_2011, kterým se zrušuje nařízení č.2/1996, o pořádání veřejných produkcí

» 5_2008 k zabezpečení místních záležitostí ... na veř.prostranstvích

» 2_2005 o pohybu psů na veřejných prostranstvích

» 5_2004 zrušovací